Březen 2008

Další setkání v Pardubicích v březnu a dubnu 2008

16. března 2008 v 16:14 | .

Další setkání Aglow v Pardubicích:

Adresa:
restaurace v přízemí polikliniky Pardubice
(vedle hotelu Labe)
Datum: 31.3. 2008 Pondělí
Čas: 17:00
Mluvčí: Lubona Šťastná
téma: Malomyslnost

Datum: 28.4. 2008 Pondělí
Čas: 17:00
Mluvčí: Hanka Sádecká
Téma: přemožena Boží láskou