Únor 2008

Národní konference Aglow 3.- 4.5.2008 v Nymburce

26. února 2008 v 0:28

Národní konference Aglow

3.-4.5.2008 v Nymburku.

Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro čas, jako je tento…
(Ester 4,14)
Hlavní mluvčí: Jannie Reverda.

Semináře

  • Ludmila Hallerová - V každém věku jsem Božím dítětem
  • Hana Pinknerová - Radost a krása všedního dne
  • Alena Šelongová - Naše mysl, naše první bitevní pole (pokračování)
  • Jana Coufalová - Potřebuješ odvahu? (Co je odvaha?)

Program konference

Sobota
8:30 - 9:30Registrace (před hlavním sálem)
9:30 - 12:00Hlavní shromáždění
13:00 - 14:30I. blok seminářů
15:30 - 17:00II. blok seminářů
19:00 - 22:00Hlavní shromáždění
Neděle
9:00 - 12:00Hlavní shromáždění
Je možné si objednat nocleh na pátek.

Informace

Strava, ubytování a program je v COPu (Centrum odborné přípravy), 5 minut od hlavního nádraží ČSAD a ČD Nymburk. Ceny jsou uvedeny v přihlašovací tabulce. K obědu jsou teplá jídla a k večeři je bageta.
Přihlášky odesílejte do 20. 4. 2008.
Informace týkající se organizace konference je také možno získat u Jany Follerové na tomto telefonu: 608 331 668.

Způsob platby

Převodem z účtu nebo vkladem u České spořitelny.
Účet Česká spořitelna v Kutné Hoře. Číslo účtu : 441 901 349/0800, var. symbol: 2008, konst. symbol: 0308.
U jakékoliv pobočky České spořitelny zaplatíte potřebnou částku na výše uvedený účet Aglow. Za provedenou transakci nezaplatíte žádné poštovné apod. Doklad o zaplacení přineste na registraci.
Přihlášky najdete na www.aglow.cz

"Život vírou" - Ludmila Hallerová - krátký životopis

26. února 2008 v 0:25
"Život vírou" - Ludmila Hallerová

Ludmila se narodila v roce 1928 ve Vsetíně na Moravě. Po druhé světové válce vystudovala biblickou školu v Beatenbergu, ve Švýcarsku. Připravovala se na práci mezi muslimy v Súdánu, ale Hospodin ji místo toho povolal zpět do tvrdých podmínek tehdejšího komunistického Československa. Zde velmi žehnal její službě a tak mohla založit mnoho domácích skupinek na Moravě a Slovensku. Za své aktivity však byla obviněna z "porušování státní správy nad církevními organizacemi" a byla postavena před soud. Podala svědectví jak svým vyšetřovatelům, tak soudcům, a přesto byla propuštěna pouze s varováním přestat ve své práci (které neposlechla). Později se přestěhovala do Prahy a v roce 1961 provdala za Oldřicha Hallera. Vedle péče o děti se stala jednou z předních překladatelek křesťanské literatury. Propašované knihy, které přeložila, byly propašovány zpět za železnou oponu a posléze na západě vydány v češtině a propašovány zpět do Československa.
I po pádu komunismu Ludmila ve své pilné práci neustala. Povzbuzuje křesťany v Čechách i na Slovensku, aby se modlili za národy, milovali Izrael a připravovali se na návrat Pána Ježíše. V nedávné době začala pořádat semináře o křesťanské psychiatrii. Ludmila vypráví svůj životní příběh a povzbuzuje k posvěcenému životu vírou.

25.2.08 Aglow Pardubice - Ludmila Hallerová

8. února 2008 v 8:08
Další setkání Aglow Pardubice v únoru 2008
Adresa: restaurace v přízemí polikliniky Pardubice (vedle hotelu Labe)
Datum: 25.2. 2008 Pondělí
Čas: 17:00
Mluvčí: Ludmila Hallerová z Prahy
Můžeme poznávat Boží vůli ve všedním životě?